Yksilöllistä hyvinvointipalvelua Vantaalla

Osteoduce – Energeettinen osteopatia

TAUSTAFILOSOFIA

Energeettinen osteopatia perustuu ihmisen kokonaisvaltaiseen terveyden ja hyvinvoinnin mallintamiseen. Kehomme on elävä toiminnallinen kokonaisuus luonnon biomagneettisessa kentässä. Terveyden ihanteellinen perusmalli toimii elävän organismin taustalla. Peruskäsitteitä ovat luonnon harmonia, rauha, tasapaino, koherenssi, elämän rytmi, värähtely, aaltoliike sekä kokoavana käsitteenä tietoisuus ja rakkaus. Jokaisella kehon osalla on oma tehtävänsä tajunta/tietoisuus. Elävää kokonaisuutta säätelevät ihmisen mieli, ajatukset, tunteet ja teot. Perinteisessä Vedanda filosofiassa ihminen koostuu viidestä toiminnallisesta kehosta: Fyysinen, energeettinen, tunne, mentaalinen, henkinen/tietoinen. Pelkästään materialistinen näkökulma on riittämätön teoreettinen viitekehys. Uuden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän paradigman mukaisesti käsitteinä on noussut esiin kvanttifysiikka, kvanttibiologia ja kvanttipsykologia.

ALKUPERÄ

Vuonna 2000 kuuluisa Ranskalainen osteopaatti Jacky Roux havaitsi liikkeen mikä ilmenee kehossa luonnollisena hengitysrytminä myös mineraaleissa, kasveissa ja eläimissä. Hän kutsuu tätä luonnollista rytmiä Elämän liikkeeksi – The movement of Life. Elämän liike on universaali energia mikä ilmenee luonnon ja ihmisen evoluutiona. Elämän liike esiintyy kaikkialla ja se tunnetaan myös kraniaalijärjestelmässä rytmisenä pulssina. Myöhemmin Jacky Roux havaitsi että ”Elämän liike” voidaan tuntea hoidettavassa henkilössä myös etäyhteyden kautta. Myöhemmin hän pani merkille, että etähoito oli vaikutukseltaan tehokkaampi ja syvemmälle ulottuva kuin perinteinen osteopatia tai kranio-sackraaliterapia. Vuosien myötä kehittyi menetelmä nimeltä Osteoduce – Hellä osteopatia.

HOITOPROSESSI

On mahdollista harmonisoida kehon eri rakenteita ja osia tarkkailemalla siinä olevaa elämän värähtelyä/liikettä. Energeettisessä osteopatiassa otetaan etäyhteydellä hoidettavan henkilön tiettyyn kehon osaan, luuhun, elimeen tai niveleen hoitajan intention ja kvanttikentän välityksellä. Kun biodynaaminen yhteys muodostuu hoidettavaan kehon osaan, luuhun, niveleseen tai elimeen, niin elämän liike ilmenee hoitajan käsissä leminiskaatta muotoisena, ”8” – liikkeenä, mikäli kohde on luonnon harmoniassa. Leminiskaatta on löydettävissä kaikkialla kehoissamme kun keho on harmonisessa tasapainossa, koska leminiskaatta on universaalisen energian tasapainoinen liike. Kehomme on yksilöllinen ja jokainen kehon osa kehittyy ja rakentuu luonnon logiikan mukaisesti elämän liikkeen myötä. Leminiskaatta liike ilmenee laajemmassa kontekstissa planeettojen liikkeenä ja sama elämän liike ilmenee myös kehoissamme

ENERGEETTISEN OSTEOPATIAN PÄÄPIIRTEITÄ

Seuraavia näkökulmia voidaan nostaa esiin:

 • Hoitaja työskentelee universaalisen älykkyyden kanssa. Tämä energia kytkeytyy kaikkeen, sisältää kaiken ja on pyyteettömän rakkauden tietoisuutta.
 • Hoitaja toimii välittäjänä universaalisen energian ja kehon rakenteiden välillä.
 • Hoidon aikana harmonisointi tapahtuu hoidettavan kehon osan lempeänä läsnä olemisena, ilman tietoista tekemisen intentiota.
 • Hoitajan tehtävänä on seurata kehon osaa kunnes traumaattiset muistot vapautuvat kerros kerrokselta ja kehon osa palautuu harmoniseen perustilaan.
 • Jokaisella luulla, ligamentilla ja elimellä on oma erityinen tietoisuutensa. On mahdollista kommunikoida kehon osan kanssa ja tarvittaessa vapauttaa energeettisiä häiriötiloja.
 • Universaali energia on Ykseys ja ilmenee kehossa polariteettien kautta, kun polariteettien välillä vallitsee harmonia, niin elämän liike heijastuu kehossa tasapainona ja dynaamisena terveytenä.
 • Universaali energia toimii aikakehyksestä riippumatta, jolloin on mahdollista palata alkuperäisen trauman aiheuttamaan energeettiseen häiriötilaan.
 • Universaali energia saavuttaa ja vapauttaa syviä mukautuneita vammoista johtuvia energeettisiä kerroksia.
 • Universaali energia on paikasta riippumaton ja välimatkoista riippumaton.

UUDEN AIKAKAUDEN VALLANKUMOUKSELLINEN HOITOMUOTO

 • Uuden ja tehokkaan hoitomuodon taustalla on havaittavissa mindfullnesin, meditaation ja kvanttifysiikan mallinnuksia.
 • On mielenkiintoista että etähoitona suoritettava osteopatia hoitomuotona keksittiin samaan aikaan kun Internet.
 • Olemme kaikki yhteydessä toisiimme ja voimme kommunikoida tietoverkkojemme välityksellä.
 • Energeettisessä osteopatiassa on sama periaate, voimme olla samassa tilassa fyysisesti tai kaukana toisistamme koska ihmiset ovat aaltojen muodossa samassa energeettisessä valon ja rakkauden meressä.
 • Hoitomuoto ei vaadi fyysistä kontaktia.

HOITOON OHJAUTUMINEN

 • Asiakkaat ohjautuvat perinteisen hieronnan ja mobilisoivan hieronnan lisäksi hakemaan apua niska-hartianseudun jännitystiloihin, purentalihasten kireyteen, urheilu- ja liikuntavammoihin, migreeniin, sekä erilaisten tuki- ja liikuntaelimien kiputiloihin.
 • Ennen hoitotapahtumaa kartoitetaan yhdessä hoidon tarve ja laajuus.
 • Hoitokertojen määrä riippuu hoidettavan iästä ja mahdollisen vamman syntyvaiheesta.
 • Joitakin lähihistoriassa sattuneita asioita voidaan harmonisoida yhden käyntikerran kuluessa, mutta varsinkin nivelvammat varhaisessa nuoruudessa tai yli 5 vuotta vanhat traumat saattavat vaatia 2-3 hoitokertaa.
 • Iän karttuessa kehomme ei sopeudu ja palaudu yhtä nopeasti kuin nuorempana. Luut voivat ovat mahdollisesti kiertyneet virheasentoon ja nivelet, sidekudokset sekä lihaksisto vaatii erillisen huomion virheasentojen korjautumiseen.
 • Luiden murtuminen ja sidekudosten repeytyminen vaatii perinteisen lääketieteellisen hoidon.
 • Tyypillisiä vaivoja, joihin hoidolla voidaan auttaa ovat esim. päätetyöskentelyn aiheuttamat jännitystilat, niska- ja hartiaseudun oireyhtymät sekä säteilykivut pään alueella. Tyypillisesti hoidettavia kohteita ovat myös nilkan ja polven virheasennoista johtuvat selkäkivut. Yleisiä ovat myös käsivarren ns. ”hiiriranne” ja ”tenniskyynärpään” oireyhtymät. Hoitoa tukemaan käytetään Cranio – Sakraali -terapiaa (CST), joka auttaa kudosten jännitystilojen vapautumisessa.