Yksilöllistä hyvinvointipalvelua Vantaalla

Reikihoito

Reikihoito auttaa rentoutumaan, tuo helpostusta ahdistukseen, masennukseen ja haitalliseen stressiin. Tasapainottaa ja harmonisoi ihmistä kokonaisvaltaisesti. Reikihoito toimii täydentävänä hoitomuotona esim. 60 minuutin pituisina hoitojaksoina. Hoito perustuu Mikao Usuin kehittämään ReiKi -menetelmään. Voit lukea lisää hoitomuodosta alta.

Mitä Reiki on?

ReiKi on yleiskäsite, johon liitetään nykyään useita erilaisia filosofisia näkemyksiä ja uskomuksia. Terve kriittinen lähestymistapa ja tutkivan oppimisen ote pätevät myös tähänkin elämänalueeseen. Käsitteen alkuperää tutkimalla on mahdollista saada ymmärrystä ja tietoa kyseisestä aiheesta.

Ki on kaikkialla virtaava elämänenergia. Me ihmiset olemme osa tätä taivaan ja maan luonnollista biologis-henkistä kehitysjärjestelmää. Energia virtaa meissä kaikissa aivan luonnostaan ja kaikilla olennoilla on myötäsyntyinen kyky käyttää kyseistä elämänvoimaa yksilöllisellä tavalla.

Rei tarkoittaa taivaallista henkeä, jumalallista valoa ja universaalisen rakkauden voimaa. Se tarkoittaa myös luonnossa olevaa, laadullisesti korkeatasoisempaa olemisen tasoa ja voimaa, joka luo järjestystä ja harmoniaa alempiin luonnon energiatasoihin.

Reiki on siis taivaallista energiaa. Terveyden ja tasapainon, kehon harmonian ja mielenrauhan saavuttaminen edellyttävät paluuta henkisen valon ja siihen liittyvän rakkauden yhteyteen. Reiki edesauttaa harmonian löytymistä sisäisen ja ulkoisen toiminnan välillä.

Meitä ympäröivä tila on täynnä universaalista liikettä ja kasvua ilmentävää elämänenergiaa. Kaikissa suurissa uskonnoissa ja filosofioissa on näkemys elämästä sitä ylläpitävästä voimasta. Yleisesti uskotaan että jokaisella elävällä olennolla on luonnostaan yhteys alkulähteeseen, josta elämänvoima kumpuaa. Vuosituhansien saatossa tästä tietämyksestä on muokkautunut erilaisia elämän energiaa hyödyntäviä hoitomuotoja ja harjoituksia.

ReiKi on yleisnimitys, joka liitetään itämaiseen luonnontietoon ja parantamistraditioon. Kiinalais- japanilaisen kulttuurin mukaan luontoon liittyviä energiatasoja on seitsemän. Luontoon liittyvät elementit ja energiatasot ovat vuorovaikutuksessa keskenään, jotka määrittävät hetkellisen olotilan ajassa ja paikassa.

ReiKi on yksi monista laajalle levinneistä hoitomuodoista. Se on tullut suosituksi, koska sen oppiminen on helppoa ja sen käyttö on yksinkertaista ja kuitenkin tehokasta. Reikin levinneisyyteen on vaikuttanut japanilainen Mikao Usui, joka etsi luonnon parantavaan voimaan liittyvää viisautta vanhoista käsikirjoituksista ja opetuksista, jotka ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Mitään taitoa ei kuitenkaan opita ilman oikeaa menetelmä ja ahkeraa harjoitusta. Sensei Usui etsi ja harjoitteli useiden oppijärjestelmien parissa ja kehitti menetelmän, jonka avulla voidaan lisätä terveyttä ja hyvinvointia kaikilla eri olemisen tasoilla. Länsimainen kulttuuri ja markkinatalous suosii ”nopeasti ja kaikki” – ajattelua, jolloin seurauksena on useimmiten monenlaista pettymystä. Lukijan on hyvä tietää että on olemassa erilaisia Reiki suuntauksia ja muunnelmia, jotka liittyvät energian kanavoimiseen. On hyvä tehdä vertailevaa tutkimusta erilaisten suuntausten välillä ja etsiä itselle sopiva vaihtoehto.

Sairauksien alkuperä on moniulotteinen asia, johon vaikuttavat sekä geneettinen perimä että ulkoiset elinolosuhteet. Tauti on kliinisesti todettu ja tarkasti määritelty oireyhtymä. Sairaus on moniulotteisempi ja vaikeammin määriteltävä käsite. Kun puhutaan parantamisesta tai parantumisesta niin on hyvä selvittää itselleen mikä on normaali olotila ja miten sairauden itselleen määrittelee. Koskaan ei ole myöhäistä aloittaa terveemmän ja ehyemmän elämän toteuttaminen. On todettu, että yksilöllinen elämänmyönteinen ajattelu, asenteet ja tietoiset elämäntapaan liittyvät valinnat saavat aikaan säännöllisesti käytettynä terveyttä ja hyvinvointia.

Mikao Usuin luonnollisen parantamisen – menetelmä – Käytän jäljempänä ReiKi – käsitettä Mikao Usuin – itsehoitomenetelmään liittyen.

Luonnonmukaisen ajattelun taustalla on idea universaalisesta rakkaudesta, joka auttaa löytämään oman sisäisen elämänlähteen ja opastaa etsijää elämään nykyhetkessä täysipainoista elämää sekä hyväksymään itsensä sellaisena kuin on. itsehoitomenetelmän avulla on mahdollista lievittää psykofyysisiä oireita ja saada ymmärrystä omaan elämään. Reiki on tehokas itsehoitomuoto mielen ja kehon tasapainottamiseen. Reiki on itsehoitomuoto, jossa hoitaja toimii eräänlaisena harmonisoijana ja välittäjänä ”taivaan ja maan” välillä. Taivas edustaa kaikkea sellaista joihin liitetään puhtaus laajasti ymmärrettynä, eettisyys, hyvä järjestys, elämään ja korkeimpaan mahdolliseen alkulähteeseen liittyvä rakkaus.

Japanilainen tutkija ja parantaja Mikao Usui (1865 – 1926) jäljitti ja elvytti ReiKi perinteen ja perusti hoitolaitoksen Japaniin. Yksi hänen oppilaitaan Chujiro Hayashi koulutti vuorostaan havaijilaisen Hawayo Takatan Reiki-opettajaksi, joka auttoi Mikao Usuin itsehoitomenetelmän leviämisessä länsimaiseen kulttuuriin. Takatan oppilaiden avulla Mikao Usuin- Reiki kulkeutui ensin USA:han ja edelleen Kanadaan. Takatan kanadalainen oppilas Wanja Elisabeth Twan toi Reiki-hoidon Suomeen 1985. Hän koulutti ensimmäiset suomalaiset ReiKi-opettajat, mm. Aila Norlamon, joka tunnetaan yleisesti suomalaisessa Reiki- traditiossa. Tällä hetkellä Wanja Twanin ja Aila Norlamon nimi löytyykin miltei jokaisen perinteistä Mikao Usuin ReiKi:ä opettavan ns. suomalaisesta sukupuusta.

Ensimmäiset suomenkieliset ReiKi kurssit järjestettiin 1985. Tämän jälkeen perinteinen ReiKi onkin jatkanut tasaista leviämistään Suomessa ja suuri joukko ihmisiä käyttää ReiKiä itsehoitomenetelmänä ja osa hyödyntää sitä erilaisissa hoitotöissä. Mikao Usuin menetelmän pohjalta syntyi läntinen reiki-linja, jonka mukainen opetusjärjestelmä käsittää kolme vaiheittain etenevää astetta: ensimmäisen ja toisen asteen sekä kolmannen, eli opettaja-asteen, jota meillä länsimaissa kutsutaan nimikkeellä Reikimaster.

Mitään Grandmaster tai yliopettaja-linjaa Mikao Usuin Reikissä ei ole koskaan ollut. Tiedetään että Usui ei elämänsä aikana valtuuttanut ketään opettajaa ReiKin ainoaksi perijäksi. Reiki on kaikille tarkoitettu vapaa itsehoitomenetelmä, jonka perustiedot opetellaan peruskurssien aikana. itsehoidon aikana herkät ihmiset saattavat kokea energian kulkuun liittyviä tuntemuksia.

ReiKiin liittyvä henkiseen hyvinvointiin ja rakkauteen liittyvä elämänfilosofia (=viisaus) auttavat eri luonnontasoilla olevia energioitamme toimiman ja suuntautumaan oikealla tavalla. Myönteinen ajattelu ja kontaktihoito tukevat toisiaan. Reiki vähentää ja lievittää solutasolla olevaa biologista ja psyykkistä stressiä. Reiki vapauttaa. Reikihoitaja toimii ensisijaisesti elämänmyönteisyyden ja rakkauden voimistajana, tarvittaessa energian välittäjänä ja muuntajana. Energian tasapainottuessa ReiKi hoitajan kädet saattavat tuntea lämpimiltä tai viileiltä ja toisinaan hoito on neutraalia, jonka vaikutus saattaa ilmetä vaikka uutena mieltä kohottavana ajatuksena tai tunteena. Hoidon vaikutus on hyvin yksilöllistä ja ilmenee yleensä elämää avartavana, mielialaa kohottavana ja sisäisiä voimavaroja elähdyttävänä. ReiKi hoitoa otettaessa on hyvä varmistua siitä että hoitaja on terveydenhuollon ammattilainen ja noudattaa terveydenhuollon ammattilaisen eettisiä periaatteita. ReiKi hoito on koululääketiedettä tukeva hoitomuoto, joka tukee ihmisen luontaista paranemisprosessia.

Mikao Usuin ReiKi – itsehoidon opetus

Alkuperäiseen Mikao Usuin hoitomenetelmään liittyy aina itsekasvatuksellinen ulottuvuus. Usui painotti Reikiin liittyvää psykologista elämänasennetta ja elämän eettisiä periaatteita sekä korosti jatkuvaa, päivittäistä itsehoidollista otetta niin ajatusten kuin tekojenkin osalta.

Shoden -Ensimmäinen ReiKi-aste

ReiKiä voi oppia käyttämään jo kahden päivän peruskurssin aikana. ReiKi itsehoitomenetelmä siirretään suoraan opettajalta oppilaalle harmonisoinnin (virityksen) avulla. Kurssin aikana oppilas yhdistetään neljän yksilöllisen hoidon avulla kehoa elävöittävään energiaan. Kun harmonisointi on tehty, yhteys sisäiseen lähteeseen säilyy koko elämän ajan. Ensimmäisellä kurssilla opetellaan tekemään hoitoja ensisijaisesti itselleen ja opetellaan siihen liittyvät tiedolliset ja eettiset perusteet. Kurssilla opetellaan käytännössä käsien perus- ja lisäasennot sekä energian tasapainotus. Lisäksi käydään läpi hoitojen vaikutuksia ja ReiKiin liittyviä henkisiä periaatteita. Viritysten välillä täytyy olla useampi tunti, näin ollen kurssit on jaettu aina kahdelle tai useammalle päivälle.

Okuden -Toinen ReiKi-aste

Kaksi päivää kestävän kurssin aikana ReiKi-hoitoa opetellaan käyttämään tietoisemmin ja opetellaan suuntaamaan parantavaa voimaa negatiivista stressiä aiheuttaviin tekijöihin ja opitaan tiedostamaan eri luonnontasoilla olevia energioita. Opetellaan ja syvennetään hiljentymiseen ja mielen hallintaan liittyviä tekniikoita. Kurssilla opetetaan perinteisen Mikao Usuin ReiKin kolme symbolia ja niiden eri käyttömahdollisuudet ajan ja paikan yläpuolella. Symbolit liittyvät ajattelun työvälineisiin ja mielen hallintaan. Lisäksi opetellaan hyvään elämään liittyviä perusasioita. Toisen kurssin aikana ymmärrys ja kosketus parantavaan voimaan vahvistuu oleellisesti.
Shinpiden- Kolmas ReiKi-aste
Master, eli opettaja-aste, jonka yhteydessä välitetään tieto siitä, kuinka itsehoidon aktivoiminen suoritetaan ja annetaan tieto niin sanotun mestari-symbolin käyttöön. ReiKin liittyvä ymmärrys lisääntyy ja syvenee jolloin muodostuu ehyt kokonaisuus. Koulutus kestää vähintään vuoden ja annetaan yleensä yksityisopetuksena. Tänä päivänä Suomessa opettaja-aste on mahdollista suorittaa myös ilman opetusvelvollisuutta. Kolmannen ReiKi-asteen opettajakoulutuksen käyneillä on oikeus opettaa kaikkia kolmea astetta. Kolmas aste on Mikao Usuin kehittämän ReiKin ylimmäinen aste. Tätä kolmen asteen menetelmää kutsutaan japanilaisella nimellä Usui Shiki Ryoho.

Horizontal rule

Ensimmäisen ja toisen asteen kurssit ovat tiiviitä ja sisältävät paljon uutta asiaa. Sen vuoksi perinteisessä Usui Shiki Ryoho – ReiKi opetuksessa on sovittu kertaamisesta. Kurssien käyneillä on mahdollisuus osallistua kursseille uudelleen ja tämä mahdollistaa myös tutustumisen muiden Usui Shiki Ryoho opettajien tapaan opettaa samaa asiaa. Kertaaminen on pyritty pitämään Suomessa opetuksen osalta ilmaisena, materiaalikustannuksia ja tarjoilua lukuun ottamatta. Myös muita ReiKi suuntauksia on on tullut Suomeen, joten käytännöt saattavat vaihdella. Oleellista on vertailla kriittisesti opetusten filosofiaa ja alkuperää sekä tehdä riittävästi kysymyksiä niin itselle kuin ReiKi opettajallekin ja valita se mikä itsestä tuntuu oikealle.

Kysy lisää järjestämistäni Reiki kursseista ja Reiki- illoista sähköpostilla.